Cursuri de limbă engleză

Programe

Predarea programelor de instruire oferite de LINGVO STUDIO, este bazată pe utilizarea tehnicilor de comunicare. În timpul lecției, profesorul folosește manualele distribuite, precum și materialele audio și video a fiecărui nivel.
Cursul de instruire a limbii engleze este împărțit în șase nivele a cîte 64 de ore academice, fiind o formă de instruire intensivă. Clasele sunt deținute de 3 ori pe săptămână timp de 2 ore academice (90 minute), timp de 11 săptămâni

Cursul este bazat pe metode moderne cu ajutorul cărora studenții învață să comunice în situații de zi cu zi..

Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea abilităților de comunicare prin situații de joc care vizează interacțiunea cu grupul. Programul include, de asemenea, informații cu privire la viața și cultura din Marea Britanie.

La sfârșitul fiecărui nivel, studenții trec un test scris în baza cărora, primesc certificatul de finalizare a nivelului dat, aprobat de Ministerul Educației RM.

La finele întregului curs de învățare (6 nivele) studenții dau un examen (scris/ oral) pentru certificarea nivelului de cunoștințe a limbii studiate și în urmare primesc Diploma finală.

Cursul de instruire a limbii engleze are ca scop atît dezvoltare profesională cît și cea personală.

Nivelul începător — Beginner (A1)

Engleză vorbită + training gramatical pentru începători: 64 ore academice.

La acest nivel Vă familiarizați cu gramatica de bază a limbii engleze, căpătați competențe elementare de comunicare în situații simple, de menținere a unei scurte conversații pe teme simple.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să Vă prezentați și să povestiți informații simple despre Dvs.;
 • să Vă înțelegeți cu taximetristul;
 • să întrebați calea și să înțelegeți răspunsul;
 • să faceți cumpărături;
 • să numărați pînă la o sută
 • să înțelegeți sensul întrebărilor simple și să puteți răspunde la ele.

 

Nivelul elementar — Elementary (A2)

Engleză vorbită + training gramatical: 64 ore academice.

La acest nivel Veți învăța să întrețineți conversații pe teme de uz general. Veți lucra asupra gramaticii, vocabularului și dezvoltării capacităților de percepere a limbii engleze recepționate auditiv. Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să aflați și să prezentați informații scurte despre Dvs. și alții
 • să aflați și să prezentați informații cu caracter impersonal
 • să exprimați gîndurile Dvs. în așa mod ca ele să fie pe înțelesul tuturor și să cereți clarificări a unei sau altei situații, pentru a înțelege despre ce este vorba
 • să exprimați sentimente și gînduri simple
 • să vorbiți cu un accent înțeles de toți
 • să Vă folosiți de această limbă pentru comunicarea și soluționarea problemelor în orice țară în care se vorbește limba dată
 • să prindeți sensul esențial a înregistrărilor audio, audiate la lecție
 • să citiți texte scurte și să percepeți ideile principale
 • să scrieți o felicitare, e-mail.
 • să formați corect propoziții simple.
 • să Vă caracterizați pe scut
 • să începeți corect o conversație telefonică

 

Nivelul pre-intermediar - Pre-Intermediate (В1)

Engleză vorbită + training gramatical: 64 ore academice.

La acest nivel Veți perfecționa întreținerea conversaților pe teme de uz general. Veți lucra asupra gramaticii, vocabularului, continuînd să dezvoltați capacitățile de percepere a limbii engleze recepționate auditiv. Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să vorbiți cu pronunție corectă și clară;
 • să oferiți informații cu caracter personal și impersonal;
 • să explicați clar, că Dvs. ceva nu înțelegeți;
 • să înțelegeți explicarea unei sau altei întrebări în situații de neînțelegeri;
 • să exprimați clar gîndurile și sentimentele Dvs.;
 • să operați cu situațiile comunicaționale de bază;
 • să înțelegeți idea de bază a unui text;
 • să diferențiați clar accentul, sunetele și intonația;
 • să citiți texte necomplicate și să înțelegeți ideile principale ale acestora;
 • să descrieți situații, locuri și persoane;
 • să formulați atitudinea Dvs. față de probleme, lucruri și persoane;
 • să scrieți felicitări, scrisori oficiale și neoficiale, e-mail;
 • să scrieți despre Dvs.;
 • să construiți clar și coerent propozițiile, din punct de vedere gramatical, prin corelarea cuvintelor unul cu altul.

 

Nivelul intermediar - Intermediate (В2)

Engleză vorbită + training gramatical: 64 ore academice.

La acest nivel Veți perfecționa întreținerea conversațiilor pe teme de uz general. Veți lucra asupra gramaticii, vocabularului, continuînd să dezvoltați capacitățile de percepere a limbii engleze recepționate auditiv. Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să înțelegeți opinia, atitudinea și emoțiile altora și să le exprimați pe ale Dvs.;
 • să oferiți informații cu caracter personal și impersonal;
 • să exprimați neînțelegerea situației și să cereți explicarea acesteia;
 • explicați clar, că Dvs. ceva nu înțelegeți;
 • să exprimați clar gîndurile Dvs. într-o forma simplă;
 • să Vă exprimați cu pronunție clară și corectă, pe înțelesul tuturor;
 • să Vă exprimați sentimentele și emoțiile Dvs. prin folosirea intonației și accentuării;
 • să corelați corect cuvintele în propoziții, în engleza scrisă și vorbită;
 • să desprindeți sensul esențial a exercițiilor în înregistrărilor audio, audiate la lecție;
 • să desprindeți sensul esențial și momentele de bază din context și să percepeți conținutul;
 • să recunoașteți și să distingeți pronunția persoanei a cărei limba engleză nu este limbă nativă, a unui străin, și a cărei limba engleză este limbă nativă de la natură;
 • să perfecționați perceperea și distingerea englezei scrise și vorbite, oficiale și neoficiale în diverse situații;
 • să completați diverse documente: declarații, anchete, etc.;
 • să scrieți felicitări, scrisori oficiale și neoficiale, e-mail;
 • să relatați în scrisoare cronologia evenimentelor, să scrieți povestiri; să descrieți situații, locuri și persoane;
 • să completați cu comentarii personale relatarea unei sau altei situații;
 • să Vă exprimați gîndurile și atitudine, în mod simplu și corect din punct de vedere gramatical.

 

Nivelul post-intermediar - Upper Intermediate (С1)

Engleză vorbită + training gramatical: 64 ore academice.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să oferiți și să desprindeți informațiile în diverse situații;
 • să folosiți limba oficială și neoficială în dependență de situație;
 • să discutați cu două și mai multe persoane și să fiți capabili să întrețineți conversația;
 • să observați greșelile și defecțiunile personale în pronunție;
 • să vorbiți cu un număr mic de greșeli gramaticale, corectate la timp în momentul conversației (cu explicație și argumentare);
 • să desprindeți, din prima dată, momentele de bază a textelor;
 • să înțelegeți atitudinile și emoțiile exprimate auditiv într-un text;
 • să sesizați diferite accente regionale;
 • să percepeți și să conduceți o conversație telefonică;
 • să citiți reviste și jurnale, și să înțelegeți momentele cheie;
 • să diferențiați stilurile: vorbit, oficial, de stradă, etc.;
 • să concluzionați ideile din cele citite;
 • să scrieți scrisori oficiale și neoficiale;
 • să scrieți instrucții și orientări elementare;
 • să rezumați un film sau o povestire;
 • să operați cu construcții gramaticale compuse și simple;
 • să Vă folosiți diverse stiluri în scrierea scrisorilor, istorioarelor;
 • să exprimați ideile, clar și coerent din punct de vedere gramatical, să fie ușor percepute de interlocutori.

 

Nivelul avansat+profesionist – Advanced + Professional (C2)>

Engleză vorbită + training gramatical: 128 ore academice.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să utilizați stilurile oficiale și neoficiale la timpul și locul potrivit;
 • să vorbiți cu un număr mic de greșeli în gramatică și lexic;
 • să vorbiți fluent pe o varietate de teme;
 • să știți și să utilizați în practică expresiile idiomatice, frazele tip și locuțiunile de cuvinte;
 • să operați cu particularitățile fonologice a limbii, să fiți capabili să evidențiați prin intonație și să puneți accente logice în concordanță cu legitățile gramaticale, să captivați atenția interlocutorului asupra acelor momente la care a-ți dorit să-le atrageți atenția;
 • să desprindeți din prima dată, momentele cheie și să diferențiați atitudinea și opinia interlocutorului;
 • să apreciați intonația și să faceți concluzii referitor la emoțiile și sentimentele interlocutorului;
 • să scrieți scrisori oficiale și neoficiale, e-mail și să transmiteți sentimentele și emoțiile personale în concordanță cu canoanele de etichetă;
 • să scrieți narațiuni;
 • să scrieți eseuri discursive, prin concluzionări de raționament, logice;
 • să întocmiți rapoarte, să scrieți articole și rezumate ale cărților, filmelor, evenimentelor.

 

end faq