Cursuri de limbă Italiană

Programe

Cursul de instruire a limbii italiene este împărțit în patru nivele a cîte 64 de ore academice fiind o formă de instruire intensivăя.
Clasele sunt deținute de 3 ori pe săptămână timp de 2 ore academice (90 minute), timp de 11 săptămâni. 

Cursul este bazat pe metode moderne cu ajutorul cărora studenții învață să comunice în situații de zi cu zi.
Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea abilităților de comunicare prin situații de joc care vizează interacțiunea cu grupul. Programul include, de asemenea, informații cu privire la viața și cultura din Italiei..
La sfîrșitul fiecărui nivel, studenții trec un test scris în baza cărora, primesc certificatul de finalizare a nivelului dat, aprobat de Ministerul Educației RM. primesc certificatul de finalizare a nivelului dat
La finele întregului curs de învățare (4 nivele) studenții dau un examen (scris / oral) pentru certificarea nivelului de cunoștințe a limbii studiate și în urmare primesc Diploma finală.
Cursul de instruire a limbii italiene are ca scop atît dezvoltare profesională cît și cea personală.

Nivelul începător — Beginner (A1)

La acest nivel căpătați competențe elementare a limbii vorbite, Vă familiarizați cu gramatica de bază a limbii italiene.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să Vă prezentați și să povestiți informații simple despre Dvs. și familia Dvs.;
 • să comunicați pe teme simple;
 • să povestiți despre ocupările Dvs;
 • să faceți cumpărături;
 • să Vă înțelegeți în restaurant;
 • să numărați pînă la o sută;
 • să înțelegeți sensul întrebărilor simple și să puteți răspunde la ele, în baza temelor gramatice simple;
 • să folosiți corect arrticolele, verbele modale.

Nivelul elementar — Elementary (A2)

La acest nivel, Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să întrebați drumul și să înțelegeți răspunsul;;
 • să descrieți ce ne înconjoară; 
 • să exprimați gîndurile Dvs. în așa mod ca ele să fie pe înțelesul tuturor și să cereți clarificări a unei sau altei situații, pentru a înțelege despre ce este vorba;
 • să exprimați sentimente și gînduri simple;
 • să prindeți sensul esențial a înregistrărilor audio, audiate la lecție;
 • să citiți texte scurte și să percepeți ideile principale;
 • să formați corect propoziții simple în timpurile prezent și trecut;
 • să utilizați lexic corespunzător pentru compararea obiectelor, cu utilizarea gradelor de comparație.

Nivelul pre-intermediar — Pre-Intermediate (В1)

La acest nivel Veți perfecționa întreținerea conversaților pe teme de uz general. Veți lucra asupra gramaticii, vocabularului, continuînd să dezvoltați capacitățile de percepere a limbii italiene recepționate auditiv. Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să vorbiți cu pronunție corectă și clară;
 • să oferiți informații cu caracter personal și impersonal;
 • să explicați clar, că Dvs. ceva nu înțelegeți;
 • să înțelegeți explicarea unei sau altei întrebări în situații de neînțelegeri;
 • să exprimați clar gîndurile și sentimentele Dvs.;
 • să operați cu situațiile comunicaționale de bază;
 • să înțelegeți idea de bază a unui text;
 • să citiți texte necomplicate și să înțelegeți ideile principale ale acestora;
 • să descrieți situații, locuri și persoane;
 • să formulați atitudinea Dvs. față de probleme, lucruri și persoane;
 • să scrieți felicitări, scrisori oficiale și neoficiale, e-mail;
 • să scrieți despre Dvs.;
 • să construiți clar și coerent propozițiile, din punct de vedere gramatical, prin corelarea cuvintelor unul cu altul;
 • să faceți cunoștințe cu elementele culturale și viața în Italia.

Nivelul intermediar — Intermediate (В2)

La acest nivel Veți perfecționa întreținerea conversațiilor pe teme de uz general. Veți lucra asupra gramaticii, vocabularului, continuînd să dezvoltați capacitățile de percepere a limbii italiene recepționate auditiv. Veți asimila structurile gramaticale, necesare pentru această etapă pe studii, Veți valorifica semnificativ vocabularul de cuvinte.

La finele acestei etape Veți fi capabili:

 • să înțelegeți opinia, atitudinea și emoțiile altora și să le exprimați pe ale Dvs.;
 • să exprimați neînțelegerea situației și să cereți explicarea acesteia;
 • să exprimați clar gîndurile Dvs. într-o forma simplă;
 • să Vă exprimați sentimentele și emoțiile Dvs. prin folosirea intonației și accentuării;
 • să corelați corect cuvintele în propoziții, în italiană scrisă și vorbită;
 • să desprindeți sensul esențial a exercițiilor în înregistrărilor audio, audiate la lecție;
 • să desprindeți sensul esențial și momentele de bază din context și să percepeți conținutul;
 • să perfecționați perceperea și distingerea italienei scrise și vorbite, oficiale și neoficiale în diverse situații;
 • să completați diverse documente: declarații, anchete, etc.;
 • să scrieți felicitări, scrisori;
 • să scrieți scrisori informative oficiale și neoficiale;
 • să relatați în scrisoare cronologia evenimentelor;
 • să descrieți situații, locuri și persoane;
 • să completați cu comentarii personale relatarea unei sau altei situații;
 • să Vă exprimați gîndurile și atitudine, în mod simplu și corect din punct de vedere gramatical;
 • să faceți cunoștințe cu subtilitățile limbii vorbite;
 • să faceți cunoștințe cu obiceiurile și tradițiile populației italiene. 

end faq