• 1
  • 2
  • All
  • Fraze
  • Sfaturi
  • Părinți
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

Salutări de afacere

La întîlnirile de afacere este important de a respecta manierele potrivite, de a zîmbi și a utiliza cuvinte politicoase, precum «please» și «thank you». Adresîndu-vă la bărbați folosiți — Mister, la femei — Ms [miz], indiferent de starea civilă. (Mrs și Miss se utilizează doar în cazul, în care femeia singură așa s-a prezentat.)
Strîngerea de mînă este răspîndită în majoritatea țărilor vorbitoare de engleză. În timp ce faceți cunoștință prezentați-vă numind numele complet și postul Dvs. de muncă, de exemplu: Hello, I'm Cristi Johannes, sales manager.

Pentru a continua dialogul puteți să folosiți următoarele fraze:

 Please have a seat.

 Luați loc, vă rog.

 Thanks for agreeing to meet with me.

 Mulțumesc, că ați acceptat să vă întîlniți cu mine..

 Can I offer you something to drink?

 Pot să vă propun ceva de băut?

 I don't think we've met.

 Nu cred, că ne cunoaștem.

 My pleasure.

 Cu plăcere (ca răspuns la întrebarea precedentă).


Îmbogățiți vocabularul Dvs. antrenîndu-l la Lingvo Studio în grupa Dvs. de limba engleză.